Ciro in Beeld!

Artwalk

De Ciro Artwalk was in 2017 voor de 10e keer te bezoeken! Speciaal ter gelegenheid van deze jubileumeditie heeft Commissaris van de Koning van de Provincie Limburg, gouverneur Theo Bovens, de Ciro Artwalk feestelijk geopend. Vele honderden kunstliefhebbers bezochten onze kunstwandeling in het groen. De beelden lieten hun bewonderaars - bezoekers én patiënten – anders kijken en boden inspiratie tot goede gesprekken tijdens de wandeling.

Voor mij zijn beelden
kwetsbare wezens
die niets anders
dan toenadering vragen.

Marijke Willaert

Beeldhouwer

Wereld COPD-dag

Bij veel mensen is de ernst en omvang van COPD niet bekend. Daarom heeft Ciro in de gemeenten Leudal, Roermond en Maastricht campagne gevoerd in de aanloop naar Wereld COPD-dag op 15 november. Het uitdelen van speciale rietjes in de vorm van longen heeft bijgedragen aan bewustwording van de gevolgen van COPD in het dagelijks leven.

Op Wereld COPD-dag bezochten 150 mensen met COPD en hun naasten Ciro voor een uitgebreid programma over COPD. Regionale omroepen L1 en 3ML hebben op radio en televisie aandacht besteed aan deze dag bij Ciro met een sfeerimpressie en uitleg van dr. Frits Franssen.