Verbeteren en innoveren

Beslist Samen!

Om artsen, patiënten en naasten makkelijker samen beslissingen te laten nemen, is Ciro gestart met Beslist Samen! Het project helpt bij de besluitvorming over mogelijke aanvullende behandelingen bij ernstig chronisch longfalen en de wenselijkheid van levensverlengende behandelingen, zoals reanimatie of invasieve beademing.

Medicatie In
Eigen Beheer

De meeste patiënten kunnen tijdens hun behandeling bij Ciro zelf hun medicatie beheren. Dit komt de medicatieveiligheid, therapietrouw, kennis van de medicatie en tevredenheid van patiënten ten goede. In het tweede kwartaal van 2017 is Medicatie In Eigen Beheer ingevoerd na een succesvolle proef.

VIPP

In 2017 is gestart met een digitaliseringsslag om de zorg voor de patiënt veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. VIPP is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Samenwerking met Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

In de zomer van 2017 is de samenwerking van het Academisch Slaapcentrum Ciro en het Centrum voor Thuisbeademing Maastricht uitgebreid. Tot nu toe werden alleen beademingsinstellingen en -controles door het Academisch Slaapcentrum Ciro uitgevoerd. Nu worden er ook patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing met obstructieve en centrale slaapapneu poliklinisch begeleid.

Intakepoli @Sleep
Maastricht

In 2017 heeft Ciro een intakepoli in Maastricht geopend. Voorafgaand aan een eventueel slaaponderzoek kunnen patiënten uit de regio hier terecht voor een eerste gesprek.