Voorwoord

2017 was voor Ciro een jaar met nieuwe innovaties om haar gespecialiseerde behandelingen te verbeteren. Een jaar waarin méér patiënten een behandeling konden volgen voor long- en hartaandoeningen en ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen.

Een jaar met volop nieuwe kennis uit onderzoeken, succesvolle verbeterprojecten en nieuwe samenwerkingen. Patiënten en hun naasten blijven bovendien steeds meer betrokken bij Ciro, ook na hun behandeling. Want alleen samen kunnen we de patiënt helpen om stappen vooruit te maken in zijn of haar dagelijks leven!

Ciro is altijd op zoek naar nieuwe kansen. De individuele patiënt met zijn of haar wensen en mogelijkheden blijft centraal staan. Om echt het verschil te maken, durven we anders te kijken. Precies dat maakt dat we creativiteit binnen Ciro volop de kans geven om tot bloei te komen. Om te komen tot de beste behandelingen voor iedere patiënt.


Met het oog op de toekomst zetten we onze innovatieve koers voort!

Drs. I.M.L. Augustin en Prof. dr. E.F.M. Wouters