Ciro Artwalk 2018

De Ciro Artwalk liet in 2018 voor de 11e keer de filosofie van Ciro tot uiting komen. Optimale zorg vereist namelijk een programma op maat, waarbij het medisch handelen zich moet richten op het individu met zijn ziekte en vooral zijn ziek-zijn, in relatie tot de omgeving.


In de praktijk betekent deze aanpak: loskomen van vaste patronen, openstaan voor het anders zijn en het onzekere.

Kunst(beleving) kan hierbij helpen. Via de Artwalk wordt daarnaast de band met de maatschappij aangehaald en vindt op een andere wijze integratie van patiënten plaats, die door hun ziekte thuis in een sociaal isolement zijn geraakt. Want de kunstwandeling in het groen zorgt voor ontmoeting en stimuleert de dialoog, óók tussen patiënt en behandelaar.

En zoals de kunstenaar pendelt tussen zichzelf en anderen, tussen kunst en werkelijkheid, zo pendelen wij als gespecialiseerd centrum tussen het weten en het niet weten, het kunnen en het niet-kunnen, tussen kunde en kunst in het helen