Research & Development

SoLVE

In 2018 startte een studie naar de effecten van longrevalidatie in combinatie met bronchoscopische longvolumereductie (BLVR) middels éénrichtingsventielen bij patiënten met zeer ernstig COPD. Onderzoekers van Ciro gaan in een periode van vier jaar kijken of de longrevalidatie dient plaats te vinden vóór of na de BLVR. Het onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking - in het SoLVE consortium - met Universitair Medisch Centrum Groningen, het Radboudumc in Nijmegen en Maastricht UMC+. Deze studie wordt financieel ondersteund door het Longfonds met een subsidie van 750.000 euro.

ERACoSysMed

Ciro ontvangt voor de komende drie jaar 250.000 euro subsidie als onderdeel van het Europese onderzoeksproject "Systems Medicine-based clinical decision support for COPD patients”. In het project, waaraan een totale subsidie van 1,5 miljoen euro is toegekend, worden slimme en zeer uitgebreide wiskundige modellen gebruikt om de beste behandelstrategie voor een individuele patiënt met COPD te bepalen. Het project is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband ERACoSysMed en wordt opgezet samen met onderzoekers uit Duitsland, Noorwegen en Oostenrijk.

Promoties

Dr. Dionne Smid

‘Health status assessment in COPD’

Dr. Carmen Houben

‘Advance care planning in life-limiting illnesses’

Dr. Dionne Braeken

‘Respiratory infections and the lung microbiome in COPD’

Onderzoekresultaten

Geen nadelige gevolgen

In een overzichtsartikel beschrijven drs. Cindy Verberkt en collega’s dat het gebruik van opioïden om kortademigheid te verminderen bij patiënten met COPD geen nadelige gevolgen heeft op de koolzuurspanning in het bloed of op het ademhalingspatroon.

Nieuwe inzichten

Drs. Ingrid Augustin en collega’s publiceerden een artikel over de nieuwste inzichten aangaande ‘respiratory physiome’. Resultaten tonen aan dat op basis van een uitgebreid longfunctieonderzoek het nog steeds niet mogelijk is om dagelijkse beperkingen van patiënten met COPD correct in te schatten.

Vermoeidheid

Drs. Maarten van Herck en collega’s bestudeerden het voorkomen van ernstige vermoeidheid bij patiënten met astma. In het gepubliceerde artikel kwam onder meer naar voren dat ernstige vermoeidheid voorkomt bij 62% van de patiënten met astma en dat de vermoeidheid nauw samenhangt met de kwaliteit van leven.

Ciro Academy

Ciro Academy heeft in samenwerking met Maastricht UMC+ in 2018 meerdere cursussen en workshops aangeboden aan diverse zorgverleners, voornamelijk gericht op de zorg van patiënten met complex COPD. De cursussen en workshops bevatten de laatste wetenschappelijke inzichten die direct vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk.

In 2018 namen

270

cursisten deel aan de
Ciro Academy

Zijn er maar liefst

7

bijeenkomsten of (meerdaagse) cursussen georganiseerd

Gemiddelde beoordeling:

8of hoger

voor de verschillende scholingsactiviteiten

op schaal van 1 tot 10

Decipher Medicine Optimize Health

In oktober 2018 ontving Ciro grondlegger en visionair van de veelbesproken onderwerpen in de medische wereld ‘systems biology’ en ‘p4 medicine’, dr. Leroy Hood. Hood was één van de sprekers tijdens dit eendaags symposium. Hij schetste een perspectief op de ontwikkelingen omtrent systems medicine in de volgende decade waarbij de mens als één geheel wordt gezien van biochemische, cellulaire, fysiologische, psychologische en sociale processen.

Ook pleitte hij om een ziekte preventief aan te pakken volgens ‘P4 medicine’, in plaats van reactieve symptoombestrijding wat nu vaak gebeurt. Hierbij zijn juist voorspellende factoren en een behandeling op maat waarbij de patiënt zelf een belangrijke rol inneemt de uitgangspunten.

Patiënten Academy

Vanuit de Patiënten Academy organiseert Ciro gratis informatieavonden voor (oud-) patiënten en andere geïnteresseerden die te maken hebben met hart- of longfalen. Daarnaast worden familieleden of bekenden betrokken bij de verschillende thema’s die worden besproken.


Er vindt niet alleen informatieoverdracht plaats, er is ook ruimte voor het stellen van vragen en de deelnemers kunnen onderling met elkaar in gesprek. Op deze manier wil Ciro niet alleen (oud-)patiënten verder helpen, maar de onderwerpen ook voor een breder publiek toegankelijk maken.

In 2018:

4 bijeenkomsten

In totaal bijgewoond:

300 geïnteresseerden

De volgende thema's zijn
aan bod gekomen:

  • ‘Nachtelijke beademing voor ernstig COPD’ en ‘Slaapapneu’
  • ‘Botonkalking’ en ‘Zorg in de laatste levensfase’
  • ‘Wat houdt een slaaponderzoek in’ en Trainen met zuurstof: zin en onzin’
  • ‘Hartproblemen bij patiënten met longziekten’ en ‘Behandeling van overgewicht bij longziekten’