Specialised treatments:

transdisciplinaire samenwerking


Samenvoeging disciplines
@Health en @Care

De twee verpleegkundige teams van @Health en @Care zijn in 2018 geïntegreerd. Hiermee is de patiënt gecentreerde zorg verbeterd en vindt er een betere doorstroming plaats tussen beide afdelingen. Daarnaast is er een duidelijke visie ontwikkeld welke rol de verpleegkundige teams innemen.

Verbeterproject: Grail

Uit onderzoek blijkt dat patiënten met COPD een verminderde balanscontrole en een verhoogd risico op vallen hebben. Door het opnemen van de Grail in het behandelprogramma, is meer inzicht verkregen hoe deze groep patiënten het gebruik hiervan ervaart.

Conclusie: patiënten geven aan dat ze de oefeningen op de Grail nuttig en plezierig vinden, meer zelfvertrouwen hebben gekregen én zich veiliger voelen.

Wat is een Grail? Hoe ervaren patiënten het gebruik hiervan? Bekijk het filmpje.

Training huiselijk geweld en agressie en geweld

Binnen Ciro is er ruim aandacht voor het thema huiselijk geweld. Niet alleen zijn er protocollen opgesteld, ook volgden (nieuwe) medewerkers een e-learning programma. Zo zijn we beter in staat om huiselijk geweld te signaleren en adequaat te handelen bij een vermoeden hiervan.