Support & Improvement

VIPP

In 2018 is verder gewerkt aan de digitaliseringsslag om de zorg voor de patiënt veiliger, patiëntgerichter en doelmatiger te maken. Zo is de eerste VIPP-doelstelling (A1) behaald, waarbij de patiënt een download van zijn medische gegevens kan ontvangen. Ook is de start gemaakt met een elektronische patiëntendossier voor het Academisch Slaapcentrum in samenwerking met Philips VitalHealth. Vervolgens is gewerkt aan de onderdelen die het mogelijk maken de volgende doelstellingen van VIPP te behalen.


Door deel te nemen aan het VIPP programma zetten we extra stappen om de patiënt nog meer te betrekken bij zijn eigen behandeling. Uiteindelijke doel van VIPP is immers dat de patiënt zijn eigen medische gegevens kan inzien en downloaden via een beveiligd patiëntenportaal (MijnCiro). MijnCiro zal in 2019 worden opgeleverd.

Ciro neemt deel aan het landelijk Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) fase 2.

Ultimo en centrale helpdeskmedewerker

Binnen Ciro is in 2018 een centrale helpdesk ingericht voor het melden van alle storingen en verzoeken met betrekking tot (medische) apparatuur, facilitaire zaken en ICT. Daarnaast is er geïnvesteerd in een nieuw beheersysteem Ultimo. Hiermee kunnen storingen en verzoeken goed worden opgevolgd. Ook kunnen (facilitaire) materialen beter worden beheerd.

Een fijne omgeving

Aankoop pand: Healing environment

In 2018 heeft Ciro het huidige pand waarin de organisatie is gehuisvest, definitief aangekocht. Hierbij zijn het aangekochte vastgoed en terrein uitgebreid in kaart gebracht. Dit met het oog op renovatie- en (ver)bouwwerkzaamheden waarmee naar verwachting in 2020 gestart zal worden.


Daarnaast is een voorlopig ontwerp gemaakt waarbij rekening is gehouden met de natuurlijke en bosrijke omgeving. Daarnaast zal de entree logischer gepositioneerd zijn en de routing duidelijker voor de patiënt.

Ook staan de zes omgevingsfactoren centraal die het welzijn van patiënt en medewerker, de zogeheten healing environment versterken. Denk hierbij aan: oriëntatie, licht, vergezicht, beschutting, vormgeving en achtergrondgeluid.

“Verschillende zorgprofessionals werken als één team samen met de patiënt aan zijn of haar behandeldoelen. Het behandelen op maat en de aanhoudende veranderingen in de zorg vormen dagelijks een behoorlijke uitdaging voor het team: zoals de patiënt in staat moet zijn om zich aan te passen aan de gevolgen van een chronische ziekte, zo moet iedere zorgprofessional in interactie met andere leden van het team in staat zijn te anticiperen op de multi-componente problematiek van het individu.”

- Ingrid Augustin, bestuurder Ciro

Better Minds at Work

Met Better Minds at Work hebben we een match gevonden die verder gaat dan onze kernwaarden. Het is niet alleen durf anders kijken, denken, doen, maar vooral ook anders mogen zijn.


In 2018 zijn we gestart met een coachingstraject waarbij ingegaan wordt op de TAlenten en PASsie (TAPAS) van iedere indviduele medewerker. Dit traject wordt verder voortgezet. In een context van toenemende complexiteit van de zorg en in het belang van de patiënt wil Ciro investeren in het mentale kapitaal en het vergroten van de veerkracht van iedere medewerker.