Werken als één team

De gespecialiseerde behandelingen bij Ciro worden helemaal op maat samengesteld, zodat het complete programma aansluit op de behoefte van de patiënt. De patiënt maakt nadrukkelijk onderdeel uit van ons team van specialisten zodat het beste resultaat kan worden behaald. Zo wordt iemand weer specialist van zijn eigen leven.


De horizontale organisatiestructuur van Ciro verhoogt de betrokkenheid en het innovatief vermogen en maakt samenwerken met externe partners makkelijker.

De nieuw vormgegeven organisatiestructuur geldt als leidraad voor dit jaarbericht en neemt je mee in alle ontwikkelingen van 2018.

Samen sta je sterker

Ciro, als netwerkorganisatie, werkt samen op het gebied van kennisuitwisseling en/of op het gebied van de uitvoering van behandelingen. Door dit in beeld te brengen, is goed te zien op welke gebieden we elkaar versterken.

Grijs omlijnde cirkels geven de behandelcentra weer. De rode cirkels geven alle kenniscentra weer. De met rood gevulde cirkels illustreren organisaties die als behandelcentra én als kenniscentra fungeren.