Ciro, kennis- en behandelcentrum voor patiƫnten met een complex chronische longaandoening, chronisch hartfalen en/of slaapstoornis streeft naar de best mogelijke persoonsgerichte diagnostiek, behandeling en zorg om kwaliteit van leven en/of gezondheid te optimaliseren.

Deze (her)formulering wat Ciro nu precies doet en voor staat, is eind 2019 tot stand gekomen en staat beschreven in het nieuwe strategiedocument Ciro, vooruit in de tijd naar 2025.

Hoe Ciro dit wil realiseren?

De strategische visie en ambities voor 2025 komen samen tot uiting in de pijlers, kernwaarden, praktijk, zorg en onderzoek en filosofie. Zo blijft de organisatie leidend in innoveren, met als ultieme doel: de patiƫnt als specialist van zijn eigen leven. De komende jaren gaat Ciro hier (verder) mee aan de slag.

Meer weten over de koers van Ciro?

Een breed gedragen koers

Dankzij diverse sessies, waaraan een brede groep deelnemers vanuit de organisatie heeft deelgenomen, is de koers voor de komende vijf jaar uitgestippeld. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: Wat zijn de trends voor de komende jaren, waar krijgen we mee te maken en waar liggen kansen en mogelijkheden voor Ciro om de zorg verder te verbeteren?

Alle medewerkers betrokken bij de toekomst

De strategische visie is eind 2019 onder alle medewerkers bekendgemaakt tijdens een speciale teambijeenkomst. Tijdens deze avond konden zij naast het stellen van vragen ook input geven over hoe we daadwerkelijk met zijn allen deze ambities kunnen realiseren.