Voorwoord

Als kenniscentrum voor patiënten met een complex chronische aandoening hebben we ons ook in 2018 steeds verder gespecialiseerd om de beste behandeling te kunnen bieden. Het betekent verder gaan in het begrijpen van de patiënt met een complexe ziekte. Dit vraagt ook van medewerkers andere competenties.

Juist in een wereld van verdergaande digitalisering en toenemende controle, ervaren we dat creativiteit, anders kijken en empathie steeds belangrijker worden. Ondanks het belang van evidence-based interventies, geassocieerd met positieve waarden zoals geloofwaardigheid, rationaliteit en professionaliteit, geloven we in een holistisch perspectief; De mens is immers één geheel van biochemische, cellulaire, fysiologische, psychologische en sociale processen.

Het aangaan van de dialoog is essentieel om verborgen kennis zichtbaar te maken en zo tot innovatieve oplossingen te komen. Daarom betrekken we patiënten zoveel mogelijk bij hun behandeling. Zodat zij onderdeel uitmaken van het team van specialisten.


Want samen maken we het verschil!

Drs. I.M.L. Augustin en Prof. dr. E.F.M. Wouters