Ciro Artwalk 2019

De Ciro Artwalk liet in 2019 voor de 12e keer de filosofie van Ciro tot uiting komen. Door de jaarlijkse beeldententoonstelling, zoeken we de ontmoeting met de patiënt, met de maatschappij, met de omgeving. Een locatie die aanvankelijk ten tijde van het sanatorium werd vermeden, wordt nu ieder jaar opnieuw druk bezocht. Meer dan 1000 mensen hebben genoten van de kunstwandeling in het groen.

Een kunstwerk kan soms erg direct of confronterend zijn, maar juist door kunst kan een onoverbrugbare bevreemding, een angst, een verstoring van ′de eigen ik′ overschreden worden. Dit levert een dialoog op tussen patiënt en het Ciro team of juist met de omgeving. De kunstenaar laat ons wat dat betreft het vreemde, het nieuwe, het afwijkende, het subversieve incorporeren.

Kunst draait niet alleen om schoonheid, maar laat ons meedelen in gewaarwordingen die we wel aanvoelen in ons kwetsbare bestaan. Waarbij we de confrontatie moeten aangaan en kritisch zijn. Ciro moet als kennis- en behandelcentrum kritisch zijn en blijven om goede zorg te kunnen leveren. De patiënt met een complex chronische longaandoening dwingt iedere zorgprofessional vanuit verschillende invalshoeken te kijken. Als een kunstenaar moet de zorgprofessional verder gaan dan zijn eigen vakgebied, moet hij anders kijken om het onmogelijke te bereiken.