Research & Development

Onderzoek en publicaties

In 2019 zijn er 45 publicaties verschenen in vooraanstaande internationale tijdschriften.

Een greep uit de onderzoeksresultaten:

Betere communicatie rondom levenseinde mogelijk

Dr. Carmen Houben en collega’s publiceerden de resultaten van hun onderzoek naar het vroegtijdig bespreekbaar maken en vastleggen van voorkeuren voor toekomstige zorg en behandeling bij patiënten met (zeer) ernstig COPD: een eenmalig gesprek met een getrainde verpleegkundige kan de patiënt-arts communicatie over zorg rondom het levenseinde verbeteren. Nadien spraken patiënten vaker met hun longarts over gewenste toekomstige zorg en verbeterde de kwaliteit van communicatie over zorg rondom het levenseinde.

COPD en vermoeidheid

Drs. Yvonne Goërtz en drs. Maarten van Herck bestudeerden het fenomeen vermoeidheid bij patiënten met COPD. In hun artikelen laten zij en hun collega’s zien dat ongeveer 50% van de patiënten ernstige vermoeidheid ervaart. Er blijkt tevens nauwelijks een verband te zijn tussen de mate van vermoeidheid en de mate van luchtwegobstructie. Door een geïntegreerd longrevalidatieprogramma kan de vermoeidheid afnemen.

Niet-invasieve beademing tijdens inspanning

In hun publicatie beschrijven drs. Maud Koopman en collega’s het effect van niet-invasieve ademhalingsondersteuning door middel van BiPAP bij patiënten met COPD, statische hyperinflatie en desaturatie tijdens inspanning op wandelafstand, herstel en kortademigheid. Betreffende patiënten hebben baat bij deze niet-invasieve beademing tijdens inspanning: zij lopen verder met dezelfde mate van kortademigheid en herstellen sneller na inspanning.

Ciro Academy

Ciro Academy heeft in samenwerking met Maastricht UMC+ in 2019 meerdere cursussen en workshops aangeboden aan diverse zorgverleners. De cursussen en workshops bevatten de laatste wetenschappelijke inzichten die direct vertaald kunnen worden naar de dagelijkse praktijk.

295

Cursisten namen in 2019 deel aan de Ciro Academy

4

bijeenkomsten of (meerdaagse) cursussen zijn er georganiseerd

8.3

Was de gemiddelde beoordeling, op schaal van 1 tot 10

Awards

Prof. dr. Emiel Wouters, heeft in 2019 als hoogleraar en hoofd afdeling Longziekten Maastricht UMC+ en voorzitter van de Raad van Bestuur van Ciro de prestigieuze Swierenga Penning in ontvangst mogen nemen tijdens de Week van de Longen.

Sinds 1982 wordt deze prijs uitgereikt door de Swierenga Stichting en de Netherlands Respiratory Society (NRS) aan een persoon met buitengewone verdienste in de diagnostiek, behandeling of wetenschap van longziekten. De Swierenga penning is de hoogste onderscheiding binnen het vakgebied longziekten in Nederland.

Prof. dr. Emiel Wouters (midden) neemt de penning in ontvangst.

Prof. dr. Martijn Spruit ontvangt prestigieuze Pulmonary Scholar Award

Op 20 september 2019 mocht prof. dr. Martijn Spruit in Portland (USA) de 2019 Thomas L. Petty Distinguished Pulmonary Scholar Award van de American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation in ontvangst nemen. Jaarlijks wordt deze prijs uitgereikt aan een individu die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de longrevalidatie. Bijzonder is dat hij de eerste Europeaan én de eerste fysiotherapeut is die deze eer te beurt valt.

Jaarprijs palliatieve zorg onderzoek

In 2019 heeft dr. Carmen Houben, de jaarprijs Palliatieve Zorg Onderzoek gewonnen met het artikel: Cluster-randomised trial of a nurse-led advance care planning session in patients with COPD and their loved ones. Het is absoluut een mooie erkenning voor het belang van dit onderzoek binnen de palliatieve zorg. Dr. Carmen Houben (midden) tijdens de uitreiking.

Promotie

Bewegingswetenschapper Wai Yan Liu heeft op 21 november 2019 aan de Universiteit Maastricht haar proefschrift 'Gait characteristics in patients with COPD' succesvol in het openbaar verdedigd. Zij heeft haar promotieonderzoek uitgevoerd bij Ciro.

Meer onderzoek naar balans- en looptraining

Liu stelt in haar proefschrift dat longrevalidatie een positief effect heeft op de spierkracht, inspanningsvermogen en mobiliteit van patiënten met COPD. Ondanks dat patiënten sneller kunnen lopen na de longrevalidatie, waren er geen verbeteringen in balans te zien tijdens de wandeltest. Om nog meer resultaten uit longrevalidatie te behalen, is het volgens Liu van belang om meer focus te leggen op onderzoek naar balans- en looptraining van patiënten met COPD.