Werken als één team

De horizontale organisatiestructuur van Ciro verhoogt de betrokkenheid en het innovatief vermogen en maakt samenwerken met externe partners makkelijker. Als netwerkorganisatie werkt Ciro samen op het gebied van kennisuitwisseling en/of op het gebied van de uitvoering van behandelingen. In onderstaande afbeelding is goed te zien op welke gebieden we elkaar versterken.

De organisatiestructuur geldt ook dit jaar voor de volgende onderdelen als leidraad voor het jaarbericht en neemt je mee in alle ontwikkelingen van 2019.

Grijs omlijnde cirkels geven de behandelcentra weer. De rode cirkels geven alle kenniscentra weer. De met rood gevulde cirkels illustreren organisaties die als behandelcentra én als kenniscentra fungeren. Klik op de afbeeldingen om deze groter te bekijken.

image
image