Specialised treatments:

transdisciplinaire samenwerking

Specialist van eigen leven

Zorgen dat patiënten weer specialist worden van hun eigen leven, daar doen we het voor. Hoe fijn is het dan om juist van deze groep een hele mooie én hoge waardering te krijgen!

Patiënttevredenheid

Kliniek

Gemiddeld

Kliniek

Waardering voor behandelaars

Academisch Slaapcentrum

Waardering voor Slaaponderzoek

Academisch Slaapcentrum

Waardering voor behandeling

Slaapcentrum benoemd tot topkliniek

Het Slaapcentrum van Ciro is benoemd tot een van de topklinieken van Nederland. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek naar diagnose en behandeling van slaapapneu door de ApneuVereniging onder een groot aantal patiënten. Het Slaapcentrum van Ciro behaalde de maximale score van vijf sterren. Een resultaat waar we trots op mogen zijn!

Verbeterprojecten:

Ook in 2019 zijn diverse verbeterprojecten opgestart. Dit zijn projecten die een bijdrage leveren aan de verdere optimalisatie van de geboden zorg.

Een greep uit de nieuwe projecten;

Eiwitinname na training

De pilot eiwitinname na training is een project van de disciplines Diëtetiek, Fysiotherapie en Bewegingsagogie. Uit onderzoek blijkt dat een lage vetvrije massa bij patiënten met COPD kan leiden tot een verminderde inspanningscapaciteit, een verminderde kwaliteit van leven en een lagere overleving. Voor de opbouw van vetvrije massa zijn onder andere beweging en voldoende eiwitinname noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de hoeveelheid eiwit, maar ook de timing van de eiwitinname en de kwaliteit van het eiwit van belang zijn. De spiereiwitsynthese (spieropbouw) is namelijk hoger na inspanning.

Doelstellingen

Het doel van deze pilot is het toepassen van de nieuwste inzichten op het gebied van voeding en training ter verbetering van de behandeling. Een subdoel is onderzoeken of patiënten in staat zijn om een volledig eiwitrijk supplement aansluitend aan de training te gebruiken.

Voor de opbouw van vetvrije massa zijn onder andere beweging en voldoende eiwitinname noodzakelijk.

In de praktijk

Het moment van eiwitinname is door middel van deze pilot geoptimaliseerd. Er wordt op het eind van de krachttraining en NMES een eiwitdrank aangeboden (als een integraal onderdeel van de training) aan alle patiënten. De verwachting is dat de spiereiwitsynthese (spieropbouw) toeneemt. Dit kan leiden tot een betere opbouw van vetvrije massa. De verwerking van alle onderzoeksdata zal in 2020 plaatsvinden.

Leren veranderen door beeld

In Ciro is een toename te zien van patiënten die laaggeletterd zijn en over beperkte gezondheidsvaardigheden beschikken. Dit laatste betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over gezondheid. Daarom is de discipline Ergotherapie in 2019 gestart met het verbeterproject leren veranderen door beeld waarbij ergotherapeutische adviezen op een vereenvoudigde manier worden aangeboden. Hierbij valt te denken aan het gebruik van afbeeldingen, eenvoudige stappenplannen en/of videobeelden. Met behulp van PAM (Patiënt Activatie Meetinstrument), patiënt typeren en inzicht in leesniveau kan het niveau van de patiënt worden bepaald. Hier wordt vervolgens de instructie op afgestemd. In 2020 zal het project worden afgerond en geïmplementeerd.

Optimalisatie van het voedingsproces

Door de optimalisatie van het werkproces binnen de Brasserie en de samenwerking met de disicpline Diëtetiek is het voorraad- en voedingsassortiment nog beter is afgestemd op de behoefte van de patiënt. In 2019 is daarnaast sterker ingestoken op het managen van de verwachtingen van de patiënt ten aanzien van (gezonde) voeding. Het resultaat is zichtbaar: patiënten zijn meer tevreden over de voeding in Ciro.

Doorontwikkeling naar gepersonaliseerde voeding

Inmiddels heeft het project zich doorontwikkeld met als doel om patiënten niet alleen bewust te laten zijn van gezonde voeding, maar ook hun (eet)gedrag te verbeteren. Om dit doel te bereiken is een voedingsthema met passende tools, zoals menukaarten in ontwikkeling, zodat de patiënt gebruik kan maken van gepersonaliseerde voeding.