Voorwoord

Reflecterend op het verleden en vooruitblikkend op de toekomst hebben we eind 2019 samen met het team gerichte keuzes gemaakt voor de toekomst. Keuzes op gebied van kennisontwikkeling, innovaties en samenwerken om de best mogelijke behandeling te kunnen bieden en patiƫnten weer specialist van hun eigen leven te laten zijn.

Als lerende organisatie dagen we onze medewerkers uit om te reflecteren, continu te leren en bieden we ondersteuning waarbij we uitgaan van de eigen kracht van medewerkers. In 2019 zijn de eerste stappen gezet om de talenten en passies van medewerkers zo goed mogelijk in te zetten. Bouwen aan de toekomst vertaalt zich ook in nieuwe bouwplannen die in 2019 zijn uitgewerkt. Een optimale setting voor de behandeling van onze patiƫnten wordt hierbij nagestreefd. Met een nieuw bestuur is de basis gelegd voor een sterke toekomst. Per 1 juni 2020 zijn prof. dr. Martijn Spruit (Wetenschappelijk directeur) en dr. Frits Franssen (Medisch directeur) door de aandeelhouders MUMC+ en Proteion thuis benoemd tot bestuursleden van Ciro. Zo zijn we als team klaar voor een andere werkelijkheid, waar we kijkend in de tijd voor staan.

Drs. I.M.L. Augustin, voorzitter Raad van Bestuur

Benoemd per 1 juni 2020