Research & Development


Start Longpunt Ciro voor iedereen met een longziekte

Het Longfonds, Ciro en Luchtcafé (een patiënten ontmoetingsinitiatief) hebben de krachten gebundeld en samen Longpunt Ciro opgericht: dé ontmoetingsplek voor chronische longpatiënten en hun naasten. Per september 2019 zijn maandelijks gratis toegankelijke bijeenkomsten georganiseerd bij Ciro in Horn. De eerste bijeenkomst werd feestelijk geopend.

Waardevolle combinatie: kennis én persoonlijke ervaringen delen

“Ik vind het belangrijk dat chronische longpatiënten goed geïnformeerd zijn over hun longziekte en over zaken die van invloed zijn op hun klachten en op het beloop van hun aandoening”, aldus dr. Frits Franssen, longarts bij Ciro. “Voorheen organiseerden we vanuit Ciro (Patiënten Academy) al informatiebijeenkomsten in de avonduren. We zijn samen met het Longfonds en de patiënten op zoek gegaan naar een nog betere manier waarop kennis, maar ook persoonlijke ervaringen kunnen worden gedeeld. We merken dat steeds meer longpatiënten behoefte hebben aan een ontmoetingsplek waar dit samenkomt. Deze waardevolle combinatie is nu terug te vinden in Longpunt Ciro.”

Longarts dr. Frits Franssen

Jan Berg en Djini Steinbach (vrijwilligers van Longpunt Ciro).

Longarts dr. Frits Franssen

Jan Berg (vrijwilliger), Karin Klaassen (Manager Longfonds) en Djini Steinbach (vrijwilliger)

Bijeenkomsten gericht op patiënten


Patiënten Academy:

162

Aantal deelnemers

3

Aantal bijeenkomsten

Onderwerpen:

Ondersteunende middelen bij stoppen met roken

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van astma

7 mei: Speciaal evenement rondom Wereld Astma Dag

Overgegaan in Longpunt Ciro:

(Per september)

258

Aantal deelnemers

4

Aantal bijeenkomsten

Onderwerpen:

Welke nieuwe inzichten over COPD zijn er in 2019 verschenen

Angst voor kortademigheid

Het nut en de fabeltjes rondom griepvaccinatie

Bewegen en trainen in de thuissituatie

Aandacht voor Wereld Astma Dag


Op dinsdag 7 mei heeft Ciro extra aandacht besteed aan de Wereld Astma Dag. Daarom is er een informatiedag georganiseerd met lezingen, workshops en een informatiemarkt in de piramide. Ook via social media is aandacht gevraagd voor astma.