Support & Improvement

Patiëntenportaal MijnCiro

Alle patiënten van Ciro hebben sinds 2019 toegang tot het patiëntenportaal MijnCiro. Hiermee hebben zij altijd en op een veilige manier toegang tot hun medische gegevens. Doordat patiënten meer inzicht krijgen, kunnen ze zich proactief voorbereiden op een gesprek met een behandelaar. Zo krijgen ze bijvoorbeeld direct inzicht in (lab)uitslagen. Of vinden ze de patiëntenbrieven terug.

Voor patiënten van het Slaapcentrum is er ook een overzicht van alle (geplande) afspraken. Daarnaast kunnen zij vragenlijsten online invullen en staat er foldermateriaal online klaar.

VIPP doelstelling behaald

Ciro neemt deel aan het landelijke Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) fase 2.

Door de lancering van het beveiligde patiëntenportaal MijnCiro met de eerder genoemde functionaliteiten én het feit dat (minimaal) 25% van de patiënten hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt, is VIPP fase 2 behaald! Interne communicatiecampagne Om te bereiken dat patiënten van het patiëntenportaal gebruikmaken is een interne communicatiecampagne opgezet. Hierbij zijn vooral de voordelen van MijnCiro op een luchtige wijze onder de aandacht gebracht. De campagne heeft zich daarnaast ook op medewerkers gericht, om het belang van goede registratie onder de aandacht te brengen. Maar ook door te stimuleren ambassadeur te zijn van MijnCiro.